Osnovni podaci

Puni naziv:   Nogometni klub Nedelišće
Godina osnutka:   1946.
Predsjednik:   Ivica Mihalić
Direktor:   Deni Korent
Stadion:   Sportsko-rekreacijski centar Trate
Adresa:   Sportska 1, 40305 Nedelišće - HRVATSKA
E-mail:   info@nk-nedelisce.hr
OIB:   21745385271
IBAN:   HR16 2390 0011 1013 4136 6 (HPB)
Reg. broj:   20000112
MB:   03145255
RNO:   0341976