Sportsko - rekreacijski centar Trate

Na području DPU-a "Sjevernog dijela Nedelišća"  tokom listopada 2011. godine, tvrtka Nekretnine d.o.o. Nedelišće, vlasnika Općine Nedelišće, započela je gradnju Sportsko-rekreacijskog centar Trate u Nedelišću prema tehničkoj dokumentaciji br. teh. dnevnika: ARH -10-2008 od rujna 2009. godine, izrađenoj u trgovačkom društvu URBIA d.o.o., Čakovec, po ovlaštenom arhitektu Bojanu Perhoču, dipl. ing. arh. Građevina je izgrađena na čestici površine 52.983 m2, a kompleks SRC-a Trate sastoji se od samog objekta stadiona s tribinama i nadstrešnicom koja se u ovoj fazi neće izvoditi, te vanjskih sportskih terena s pratećim sadržajima. U suterenu građevine SRC-a smješteni su klupski prostori nogometnog i atletskog kluba Nedelišće, prostori za suce i delegate, ambulanta, teretana, doping kontrola, spremište i kotlovnica, te soba za sastanke i spremište kafića, a u hodniku je postavljena atletska staza. U prizemlju su smještene tribine za navijače sa sjedalicama, te prostori za kameru, policiju, razglas, komentatore, kafić i sanitarni čvorovi za posjetitelje i goste.

Građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika maksimalne veličine 90,55 x 23,00 m, građevinska bruto površina građevine iznosi 1.514,75 m2, a visina građevine iznosi 8,20 m od kote uređenog terena. Vanjski sportski tereni planirani su kao glavno nogometno igralište smješteno istočno od građevine SRC-a, a veličina glavnog nogometnog igrališta iznosi 104 x 68 m. Pomoćno nogometno igralište koje se također ne izvodi u ovoj fazi, smješteno je zapadno od građevine SRC-a. Veličina pomoćnog nogometnog igrališta iznosi 104 x 68 m, oko kojeg su smještena atletska borilišta za odvijanje atletskih disciplina, i to skok u vis, skok u vis s motkom, skok u dalj, troskok, bacalište za bacanje kugle te atletska staza.

Ukupna vrijednost radova je 12.500.000,00 kuna s PDV-om, a radove je izvelo dioničko društvo TEAM d.d. iz Čakovca. Sam pristup do SRC-a vodi postojećom Ulicom Josipa Marčeca, te novoprojektiranim prometnicama UK2 kao produžetak Ulice Josipa Marčeca i UK5 koja je odlukom Općinskog vijeća dobila naziv Sportska ulica. Za oba ulična koridora, čija vrijednost iznosi 571.137,98 kuna izvoditelj radova je TEGRA d.d. Čakovec, dok je izvođač vodnih građevina za opskrbu vodom te  sustav za odvodnju otpadnih voda Međimurska Hidrogradnja.

Za opskrbu električnom energijom SRC-a Trate, kao i potrebe sjevernog dijela naselja Nedelišća, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA Čakovec izvršila je izmještanje dijela 10(20) kV nadzemnog voda D-008 Čakovec - Gornji Hrašćan i izgradila trafostanicu MTS 10(20)/0,4 kV Nedelišće "SRC" br. 739 i MTS 10(20)/0,4 kV Nedelišće "Igralište" br. 605. Općina Nedelišće je, prema Ugovoru o financiranju izgradnje elektroenergetskih objekata, za priključenje građevina kupaca posebne zone platila naknadu u iznosu od 913.275,00 kuna.

SRC Trate još nije službeno otvoren, no od kolovoza 2013. godine NK Nedelišće na njemu već igra svoje službene utakmice. Tribina ukupno može primiti više od 800 gledatelja, od čega ima 650 sjedećih mjesta, a trenutno je postavljeno 318 sjedalica.