Mario Rajf (RUDAR)
Igrač
Statistika
Ime i Prezime : Mario Rajf
Pozicija : VRATAR
Broj : 1